Sunday, 28 January 2018

আত্মদীপ

কোনেও নুসুধে
"আছেনে  কুশলে তোৰ আত্মা"
নুসুধে কোনেও
বুকুত কঢ়িয়াই ফুৰা
কাঁইট যেন ভাৱনা বোৰৰ কথা ৷
কি আত্মীয়
কি অনাত্মীয়
কি বঙহ
দেখে মাথো বাহ্যিক মঙহ ৷

নেদেখে মঙহৰ আঁৰৰ কলিজা
আত্মাৰ গোপনত
মানুহ বৰ অকলশৰীয়া
নিজে ৰচা নাটৰ
নিজেই গায়ন, বায়ন ভাৱৰীয়া ৷
ওপজাৰ পৰা মৰণলৈ বোৱা নৈখনত
এক অকলশৰীয়া নাৱৰীয়া ৷

  - বিকৃতাফু

No comments:

Post a Comment

।। এই বাটেৰে আজি তেওঁ আহিব ।। এই বাটেৰে আজি তেওঁ আহিব এই ফুলনীত আজি ফুল ফুল ফুলিব নুফুলা বহু কলিও সৰি পৰিব পছোৱা বলিব মিছা ভালপোৱাৰ ...