Sunday, 19 August 2018।। ৰ'দ চাৰিওফালে ।।
ৰ'দ মোৰ চোতালত

ৰ'দ মোৰ পথাৰত

লাৱনী ৰুৱনীৰ কলাফুলত

ৰ'দ পাৰঘাটত

পানী ঘাটত

পানীৰ কলহত

গৰ্ভৱতী ৰ'দ।

শইচ সম্ভাৱনাময় ৰ'দ।

ৰ'দ চাৰিওফালে

উত্তৰে দক্ষিণে

নৈঋতে ঈশানে

দূৰৈত ক'লা মেঘ

বুকুৰ গোপনে গোপনে।
©বিনয়

No comments:

Post a Comment

প্ৰিমিয়াৰ শ্বো

সৰু গল্প প্ৰিমিয়াৰ শ্বো "তুমি আহিব নালাগে অৰ্ণৱ। মই এই শুভ মূহুৰ্তটোত তোমাক চাব নোখোজোঁ। শুভ কামটোত তুমি বিধি পথালি নিদিবা।"...