Sunday, 19 August 2018



।। ৰ'দ চাৰিওফালে ।।




ৰ'দ মোৰ চোতালত

ৰ'দ মোৰ পথাৰত

লাৱনী ৰুৱনীৰ কলাফুলত

ৰ'দ পাৰঘাটত

পানী ঘাটত

পানীৰ কলহত

গৰ্ভৱতী ৰ'দ।

শইচ সম্ভাৱনাময় ৰ'দ।

ৰ'দ চাৰিওফালে

উত্তৰে দক্ষিণে

নৈঋতে ঈশানে

দূৰৈত ক'লা মেঘ

বুকুৰ গোপনে গোপনে।




©বিনয়

No comments:

Post a Comment

মোৰ ঠিকনা বিচাৰিছে তেওঁ। হেল্ল, শুনা, তোমাৰ ঠিকনাটো দিয়া। অলপ মৰম পঠাম। কুৰিয়াৰ চাৰ্ভিছত। -হুমম.. কোন? কোন বাৰু তুমি?! -অহঃ পাহৰিল...